Loading...

Burhaniye

Aklınız Kalacak!

Burhaniye uygarlıklar beşiği Anadolu’nun kuzey Ege kıyısında antik kent Adramyttion’la (Ören) tarih sahnesinde yerini aldı. Daha sonra bu topraklarda egemenlik kuran Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılarla varlığını sürdürdü. Kurtuluş Savaşımızda Kuvvai Milliye’nin bölgemizdeki karargahı olarak, yakın tarihimizin şanlı sayfalarına onurla adını yazdırdı. Bugünün Burhaniye’si zeytin ağaçlarının mavi Ege ile kucaklaştığı bir barış ve esenlik kentidir.